home

Welcome To Lightinghouse

Lighting House... ร้านขายโคมไฟ อาทิเช่น โคมไฟเพดาน โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งพื้น หรือ โคมไฟประดับตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอก ชั้นนำของประเทศ

ที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 35 ปี เพราะเราให้ความสำคัญถึง การใช้งานที่มีประสิทธิภาพยาวนานและทนทาน

พร้อมกับรูปแบบหลากหลาย ดิไซน์สวยงาม ตอบโจทย์ ทุกรสนิยม ไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์น เรียบง่ายแต่มีสไตล์ หรูหรา คลาสลิก

ไลทติ้งเฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ ปากซอยทองหล่อ 21 โดยภายในร้านจะมีสินค้าให้คุณได้เลือกชมมากมาย ที่จะเพิ่มความสวยงามและสร้างความหมายให้กับบ้านของคุณ

 

Lighting House... ร้านขายโคมไฟ อาทิเช่น โคมไฟเพดาน โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟตั้งพื้น หรือ โคมไฟประดับตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอก ชั้นนำของประเทศ

ที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 30 ปี เพราะเราให้ความสำคัญถึง การใช้งานที่มีประสิทธิภาพยาวนานและทนทาน พร้อมกับรูปแบบหลากหลาย ดิไซน์สวยงาม ตอบโจทย์ ทุกรสนิยม ไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์น เรียบง่ายแต่มีสไตล์ หรูหรา คลาสลิก ไลทติ้งเฮ้าส์

ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ ปากซอยทองหล่อ 21 โดยภายในร้านจะมีสินค้าให้คุณได้เลือกชมมากมาย ที่จะเพิ่มความสวยงามและสร้างความหมายให้กับบ้านของคุณ

Product Overview

 

 01 โคมไฟตกแต่ง

โคมไฟ
ห้อย

โคมไฟติดผนัง
ห้องน้ำ

โคมไฟติดผนัง
ข้างตียง

โคมไฟ
ระย้า

โคมไฟตั้งโต๊ะ
ตกแต่ง

โคมไฟติดผนัง
ส่องภาพ

โคมไฟ
เพดาน

โคมไฟตั้งโต๊ะ
ทำงาน

โคมไฟติดผนัง
ตกแต่ง

โคมไฟ
ตั้งพื้น

 02 ไฟสถาปัตยกรรม

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
E27, PAR

ดาวน์ไลท์ติดลอย
MR16, QR111

โคมไฟ
ติดราง LED

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
MR16, QR111

ดาวน์ไลท์ติดลอย
MR16, QR111

ไฟหลืบ
LED

ดาวน์ไลท์
ฝังฝ้า LED

โคมไฟติดราง
E27, PAR

โคมไฟ
ขั้นบันได

ดาวน์ไลท์ติดลอย
E27, PAR

โคมไฟติดราง
MR16, QR111

 03 ไฟภายนอก

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
E27, PAR

โคมไฟ
หัวเสา

โคมไฟขั้นบันได
ภายนอก

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า
ติดลอย LED

โคมไฟใต้น้ำ
โคมไฟสระว่ายน้ำ

โคมไฟฝังพื้น
ภายนอก

ดาวน์ไลท์ติดลอย
E27, PAR

โคมไฟ
ส่องต้นไม้

โคมไฟติดผนัง
ภายนอก

โคมไฟเพดาน
ภายนอก

โคมไฟ
สนาม

โคมไฟ
เสาสูง

01 โคมไฟตกแต่ง Decorative

โคมไฟห้อย

hanging Lamp

โคมไฟติดผนัง ห้องน้ำ

wall lamp : for bathroom

โคมไฟระย้า

chandelier

โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่ง

table lamp : decoration

โคมไฟเพดาน

ceiling lamp

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำงาน

table lamp: work

โคมไฟติดผนัง ตกแต่ง

wall lamp: decoration

โคมไฟตั้งพื้น

floor lamp

โคมไฟติดผนัง ข้างตียง

wall lamp: bed side

โคมไฟติดผนัง ส่องภาพ

wall lamp: for picture

02 ไฟสถาปัตยกรรม Technical Lighting

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า E27, PAR

recessed downlight E27, PAR

โคมไฟติดราง E27, PAR

tracklight  E27, PAR

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า MR16, QR111

recessed downlight MR16, QR111

โคมไฟติดราง MR16, QR111

tracklight  MR16, QR111

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า LED

recessed downlight LED

โคมไฟติดราง LED

tracklight LED

ดาวน์ไลท์ติดลอย E27, PAR

mounted downlight E27, PAR

ไฟหลืบ

LED

ดาวน์ไลท์ติดลอย MR16, QR111

mounted downlight MR16, QR111

โคมไฟขั้นบันได

step light

ดาวน์ไลท์ติดลอย LED

mounted downlight LED

03 ไฟภายนอก Exterior Lighting

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้า E27, PAR

recessed downlight E27, PAR

โคมไฟส่องต้นไม้

spot light

ดาวน์ไลท์ฝังฝ้าติดลอย LED

mounted downlight LED

โคมไฟสนาม

bollard

ดาวน์ไลท์ติดลอย E27, PAR

mounted downlight E27, PAR

โคมไฟฝังพื้น ภายนอก

outdoor in-ground light

โคมไฟเพดานภายนอก

outdoor ceiling lamp

โคมไฟขั้นบันได ภายนอก

outdoor step light

โคมไฟติดผนังภายนอก

outdoor wall lamp

โคมไฟใต้น้ำ โคมไฟสระว่ายน้ำ

under water light / pool light

โคมไฟหัวเสา

post top lamp

โคมไฟเสาสูง

pole lamp / street lamp

   สินค้าใหม่ | New Products

   ลดล้างสต๊อก | Clearance

   สาระน่ารู้ | Helpful Tips